Projectes Relacionats

La col·laboració amb altres iniciatives relacionades, tant a nivell nacional com internacional, fomentarà la creació de xarxes de treball entre membres de la comunitat científica. El TRADITOM busca establir sinèrgies amb aquests projectes per tal de maximitzar-ne l’impacte i el benefici mutu.