Partners Associats

L’ambició del TRADITOM és agrupar forces entre científics i agricultors en el marc d’un projecte multidisciplinari, multi-actor i paneuropeu. Per tal de completar el conjunt de coneixement i habilitats del consorci, aquest projecte compta amb la participació de diversos partners associats.