Institucions

El consorci TRADITOM està composat per 16 partners amb coneixements i habilitats complementàries.  Es caracteritza per un enfoc multi-actor que inclou 11 institucions acadèmiques (set organitzacions dedicades a la investigació i quatre universitats), tres associacions de productors i dues PIME (una empresa de millora i una oficina de gestió de projectes).