TRADITOM Kit de caracterització fenotípica

Les col leccions nuclears de projecte TRADITOM han estat caracteritzades amb les metodologies de fenotipat I + II i el kit de fenotipat postcollita del projecte. Alhora s'han obtingut imatges de diferents parts de la planta. Feu clic a l'enllaç per descarregar el document:

Aquest important esforç de caracterització ha permès constituir la base de coneixement per identificar les varietats tradicionals més singulars i que expressen els seus caràcters de manera estable en diferents ambients de cultiu, així com les pràctiques agrícoles i les condicions climàtiques òptimes per l'expressió d'aquests caràcters.