Objectius del TRADITOM

El projecte es centra en la identificació i la valorització de les varietats tradicionals europees de tomàquet i les seves pràctiques de cultiu. Els principals objectius del TRADITOM són:

Objectiu 1: Informació i Conservació.
Es descriuran les varietats tradicionals de tomàquet de la UE, els seus mètodes de cultiu i les característiques ambientals de les regions on s’han cultivat històricament. A més, les llavors d’aquestes varietats s’emmagatzemaran en un repositori. La informació recopilada i generada en el transcurs del projecte, així com les llavors, estaran disponibles per a tots els interessats a través del repositori en línia.
Objectiu 2: Avaluació.
Els investigadors del TRADITOM avaluaran la variabilitat genotípica i fenotípica present en les varietats del TRADITOM. A més a més, s’obtindran les evidències científiques necessàries per identificar i distingir les varietats tradicionals dels cultivars millorats. Es facilitarà la transferència efectiva de material i informació a les comunitats de milloradors, productors i consumidors.
Objectiu 3: Millora.
El TRADITOM pretén proporcionar als agricultors i milloradors noves versions de les varietats tradicionals millorant-ne el rendiment i incorporant-hi resistències a malalties sense afectar-ne les característiques sensorials.
Objectiu 4: Valorització.
El TRADITOM augmentarà la valorització de les varietats tradicionals de tomàquet i el impacte dels mètodes de cultiu tradicionals. Això, s’aconseguirà gràcies a la caracterització del contingut de compostos nutricionals i beneficiosos per la salut, la identificació de les preferències dels consumidors, l’avaluació dels factors socioeconòmics que limiten la difusió comercial, i la protecció mitjançant denominacions DOP (Denominació d’Origen Protegit) o IGP (Indicació Geogràfica Protegida).