L’enfoc TRADITOM

Per tal de protegir les varietats tradicionals i per prevenir el seu continu reemplaçament pels cultivars moderns més productius i resistents, però sovint menys gustosos, el TRADITOM segueix un enfoc doble:

  1. Identificar i certificar els caràcters sensorials que fan que les varietats tradicionals siguin més atractives pels consumidors.La variabilitat genètica i fenotípica existeix tant en el camp, com en els repositoris de varietats tradicionals de tomàquet, però és necessària una definició i valorització més adequada. Algunes varietats tradicionals superen als cultivars moderns en aspectes com el sabor, la conservació post-collita, la resistència a l’estrès salí o hídric moderat, així com en qualitat global.
  2. Superar les “debilitats” de les varietats tradicionals en termes de rendiment i resistència a patògens, mitjançant pràctiques agrícoles i de millora innovadores. Estem convençuts que amb l’aplicació de tècniques de millora curoses, dirigides a mantenir els atributs únics de les varietats tradicionals de tomàquet, alhora que es millora la productivitat i la resistència a malalties, resultarà en la reintroducció d’aquets productes en els mercats europeus.